Publikationer

Böcker:

Konservatism & kapitalism (T&F, 2010) av Jakob E:son Söderbaum (red) m.fl.
-Olika skribenter ger sin syn på konservatismens komplexa relation till kapitalismen och den fria marknadsekonomin.

Betongväldet (Empron, 2007) av Carl Johan Ljungberg, Christian Swedberg och Jakob E:son Söderbaum
-Om det demokratiska förbättringspotentialet i Sverige i ljuset av 35 års statsvetenskaplig forskning.

Tryckta essäer:

”Konserwatyzm a kapitalizm – skomplikowany dramat milosny w dwóch aktach” (Platon na Wall Street, Studia Analizy 2010)
-Om skillnaderna mellan en socialkonservativ och en liberalkonservativ syn på marknadsekonomin, i en antologi utgiven med stöd från Polens riksbank.

”Intellectual conservatism in Sweden” (The European Conservative No. 4, 2010)
-En historik från 1700-talet till idag.

”Det bortglömda arvet” (Axess Magasin nr 4 2009)
-Ett personporträtt över Peter Forsskål (1732-1763), som spelat stor roll för både den svenska liberalismens och konservatismens idéutveckling.

Annonser